Wednesday, October 24, 2012

Aktiviti Harian 4: Menyimpan Rekod

Kanak-kanak di tadika boleh mengendalikan rekod kedatangan seperti yang tertera di carta. Jika jumlah yang kecil kanak-kanak boleh menandakan kehadiran mereka, jumlah yang hadir dan jumlah yang tidak hadir. Carta jenis ini boleh menggalakkan minat kanak-kanak untuk membaca nama rakan mereka.


No comments:

Post a Comment