Thursday, October 4, 2012

Membina Kefahaman Matematik Menerusi Perbincangan

Prinsip Ke Tiga (a), sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini bahawa matematik tidak boleh di perturunkan dari satu generasi ke generasi seperti pengetahuan sosial (konvensional). Ini disebabkan pengetahuan logico-matematik, kanak-kanak membina koordinasi hubungan dan bukan sembarangan pembinaan hubungan. Dalam pengetahuan logico-matematik, jika kanak-kanak berbalah berpanjangan, lambat laun atau kemudiannya kebenaran tanpa diajar atau pembetulan oleh guru. Contohnya, dalam permainan membahagi butang atau manik, jika kanak-kanak berkata bahawa 2 + 4 = 5, kanak-kanak dengan sendiri akan mendapat kebenaran jika mereka berbincang/berbalah dengan panjang dengan rakan sepermainan yang tidak sependapat dengannya. Bersambung...

No comments:

Post a Comment