Monday, October 1, 2012

Membina Asas Kefahaman Matematik Menerusi Pembalikan Minda

Sambungan Prinsip Ke Dua (c), Kanak-kanak tidak belajar konsep nombor dengan menggunakan gambar. Mereka tidak belajar nombor dengan memanipulasi objek. Kanak-kanak membina konsep dengan pembalikan abstrak semasa dia bertindak secara mental pada objek. Contohnya, kanak-kanak menyediakan pinggan makan di atas meja untuk rakan-rakannya, perkara yang penting bukan manipulasi objek tetapi pemikiran yang berlaku semasa kanak-kanak membuat keputusan perkara yang perlu dilakukan dengan pinggan dan orang yang terlibat. Apabila kanak-kanak telah berupaya untuk membina logik hubungan satu-ke-satu menerusi pembalikan abstrak penggunaan gambar untuk mempelajari konsep nombor sudah tidak perlu digunakan lagi. Bersambung...

No comments:

Post a Comment