Friday, October 5, 2012

Hindarkan Memberi Pengukuhan Jawapan Betul Salah Dalam Logico-Matematik

Sambungan Prinsip Ke Tiga (a), asas prinsip mengajar dalam dunia logico-maematik adalah mengelakkan dua pengukuhan (reinforcement) jawapan betul dan membetulkan jawapan salah. Sebaliknya menggalakkan bertukar idea di kalangan kanak-kanak. Jika kanak-kanak berkata bahawa 2 + 4 = 5 tindakbalas yang terbaik dengan berkata,"Adakah semua setuju?" Jika tiada seorang pun mempunyai idea, adalah terbaik soalan tersebut diabaikan. Situasi senyap biasanya bermaksud soalan tersebut terlalu sukar untuk semua. Apabila kanak-kanak mengemukakan,"Sudu cukup..." sama juga cara yang terbaik guru lakukan adalah menjauhkan diri daripada memberi maklumbalas untuk memberi jawapan. Setelah kanak-kanak membahagikan sudu, kanak-kanak akan melihat hasilnya. Apabila kanak-kanak berbalah dengan idea kanak-kanak lain bahawa ideanya konflik dengan idea rakannya, kanak-kanak tersebut biasanya terdorong untuk berfikir tentang permasalahan sama ada membalikkan ideanya atau mempertahankan ideanya. Bersambung...

No comments:

Post a Comment