Monday, October 8, 2012

Meningkatkan Kefahaman Pengetahuan Logico-Matematik Kanak-Kanak

Sambungan Prinsip Ke Tiga (a), interaksi sosial di kalangan kanak-kanak atau rakan sebaya adalah penting untuk meningkatkan kefahaman logico-matematik. Kajian oleh Perret-Clermont (1980) membuktikan bahawa perbezaan pendapat dan usaha untuk menyelesaikan persetujuan dalam masa sepuluh minit boleh meransang tahap praoperasi kanak-kanak membuat hubungan baru dan sebab munasabah di tahap tinggi, berbeza dengan kanak-kanak yang sentiasa dikawal mengikut arahan orang dewasa yang tidak berpeluang untuk mengadakan perbincangan. Adalah tidak benar bahawa kanak-kanak yang sentiasa mendapat arahan dan tunjukajar atau dibetulkan oleh seseorang boleh mengetahui lebih daripada apa yang mereka lakukan. Dalam dunia pengetahuan logico-matematik, pertentangan daripada dua idea boleh meningkatkan idea bahawa lebih logik berbanding salah satunya. Contoh, jika kanak-kanak berfikir bahawa 2+4=5 dan satu lagi bahawa 2+4=4, kedua-dua membetulkan alasan semasa mencuba mempengaruhi yang lain bahawa ideanya betul.Bersambung...

No comments:

Post a Comment