Tuesday, October 23, 2012

Aktiviti Harian 3: Memungut Benda (Sambungan...)

Apabila guru membahagikan borang kepada kanak-kanak untuk dibawa pulang, guru boleh berkata,"Saya akan tulis di papan tulis berapa borang yang telah saya berikan supaya saya tahu pada hari esok berapa borang yang akan dipungut." Kanak-kanak yang tidak hadir boleh ditulis namanya di papan tulis. Cara ini sebagai salah satu contoh secara semulajadi mendedahkan kepada kanak-kanak membaca dan menulis selain belajar membilang.

No comments:

Post a Comment