Tuesday, October 2, 2012

Menggunakan Bahan Pengajaran Matematik Padanan Yang Tidak Sesuai

Sambungan Prinsip Ke Dua (c), satu lagi contoh menggunakan bahan memadan matematik yang tidak sesuai di tadika ialah pendekatan/kaedah Cuisenaire menggunakan batang kayu untuk dibuat perbandingan. Penggunaan batang kayu untuk mengajar asas nombor memberi gambaran kegagalan untuk mengasingkan perbezaan dan kuantiti yang berterusan. Batang kayu yang digunakan sebagai contoh 1 cm untuk 1, 5 cm untuk 5 dan 10 cm untuk 10. Bagi kanak-kanak setiap batang kayu dianggap sebagi 1 kerana hanya sebatang, objek yang terasing. Nombor melibatkan kuantifikasi daripada objek yang terasing. Oleh sebab itu nombor tidak boleh diajar menerusi ukuran panjang batang kayu yang kuantitinya berterusan. Memberi kanak-kanak bahan yang tersedia 2, 3, 4, dan sebagainya adalah lebih kepada keburukan daripada memberikan mereka contoh set gambar yang tersedia yang sekurang-kurangnya ada dua gambar perbandingan objek. Bersambung...

No comments:

Post a Comment