Sunday, October 21, 2012

Aktiviti Harian 2: Membahagi Objek Sama Rata

Sambungan Aktiviti Harian 2, tugasan membahagi objek menjadi terlalu sukar jika seorang kanak-kanak membahagikan sesuatu benda di kalangan kanak-kanak dalam kelas. Walau bagaimana pun guru boleh membahagikan jumlah kanak-kanak kepada kumpulan yang sesuai (atau tiga, empat orang setiap kumpulan dan sebagainya) untuk menjadikan pembahagian objek yang adil. Jika ada kanak-kanak yang membantah bahawa ada orang lain yang mendapat lebih, guru boleh gunakan Prinsip 3(a) dan 3(b) dan galakkan kanak-kanak untuk bertukar idea menyelesaikan konflik. Apabila kanak-kanak mencadangkan penyelesaian, idea mereka berkemungkinan sesuai/adil atau tidak sesuai/adil daripada sudut pandangan guru. Contohnya, seorang kanak-kanak akan berkata,"Saya beri kamu sedikit lagi," menawarkan kepada orang lain kerana bahagian objeknya kelihatan seperti banyak kerana susunan ruang. Dalam situasi sebegini, adalah tidak sesuai untuk memberi pandangan orang dewasa jika semua kanak-kanak berpuas hati. Memberikan jawapan yang betul tidak sesuai padangan kanak-kanak yang hanya mengajar mereka mengikut secara senyap dipengaruhi kuasa orang dewasa.

No comments:

Post a Comment