Saturday, October 20, 2012

Aktiviti Harian 2: Membahagi Objek

Di taska untuk kanak-kanak yang sudah besar atau di tadika, guru boleh meminta kanak-kanak membantu membahagikan makanan seperti biskut kepada rakan-rakannya sebagai tugasan waktu makan. Apabila kanak-kanak mengagihkan biskut untuk jumlah yang tertentu, dia mengetahui berapa banyak yang perlu dibahagikan. Bagaimana pun dia tidak tahu jumlah bilangan (mengikut angka) yang perlu diagihkan kepada setiap orang. Kanak-kanak perlu membahagikan set besar kepada banyak set kecil sama rata apabila dia membahagikan kumpulan objek daripada mengambil subset daripada set besar. Bersambung...

No comments:

Post a Comment