Thursday, November 1, 2012

Aktiviti Harian 11: Membilang Buaya

Guru boleh menggunakan cerita Sang Kancil membilang buaya di sungai. Kumpulan kecil seramai lima atau enam orang kanak-kanak dalam bulatan. Seorang kanak-kanak memulakan dengan berlari di luar bulatan sambil berkata,"Satu, dua, tiga, lekok, jantan, betina, kena ketuk!" berhenti lalu menyentuh kanak-kanak yang terakhir. Kanak-kanak yang disentuh bangun mengejar kanak-kanak mengikut pusingan bulatan. Kanak-kanak yang dikejar membuat pusing dan duduk ditempat kanak-kanak yang mengejar. Kanak-kanak yang mengambilalih akan meneruskan kiraan,"Empat, lima, enam, lekok, jantan betina kena ketuk!" Lakukan sebagaimana yang mula-mula. Secara tidak langsung aktiviti ini membolehkan kanak-kanak belajar untuk mengingatkan urutan nombor. Sekiranya kanak-kanak lupa, guru minta kanak-kanak lain mengingatkan rakannya.

No comments:

Post a Comment