Monday, October 29, 2012

Aktiviti Harian 8: Permainan Mengacu (Bowling)

Sambungan aktiviti harian 8 permainan mengacu salah satu contoh ialah bowling. Kanak-kanak akan mengacu untuk menjatuhkan pin bowling. Permainan bowling ini boleh direkodkan dengan menulis jumlah pin yang jatuh secara tidak langsung menggalakkan kanak-kanak menulis dan mencatatkan jumlah  pin yang jatuh setiap kali gilirannya. Permainan mengacj guli adalah berbeza dengan bowling. Guli kanak-kanak boleh menyimpannya, manakala bowling kanak-kanak menggunakan pin yang sama jumlahnya dan mengacu mengikut giliran dan boleh dicatat setiap kejatuhan pin. Guru oleh mengubah suai alatan bowling seperti menggunakan buah kelapa jika di kawasan terdapat kebun buah kelapa. Selain daripada itu pin boleh menggunakan kayu sebagai alternatif pin bowling sebenar. Kanak-kanak tidak mementingkan rupa bentuk pin bowling kerana mereka lebih mementingkan permainan itu dapat dijalankan.

No comments:

Post a Comment