Wednesday, August 15, 2018

Penglibatan ibu bapa di taska dan tadika

Penglibatan ibu bapa di taska dan tadika sangat penting. Ibu bapa jangan mengambil mudah tanpa mengambil tahu perkembangan anak-anak yang dihantar ke taska atau pun tadika. Menjalin hubungan untuk mendapatkan maklum balas tentang anak-anak disamping mengenali pengasuh atau guru dapat meningkatkan kefahaman dalam memberi pendidikan kepada anak-anak. Pengasuh dan guru mengetahui akan perkembangan pembelajaran dan tingkah laku semasa belajar. Pengasuh dan guru boleh memberi pandangan tentang anak dan begitu juga ibu bapa boleh mengongsikan perkembangan anak ketika di rumah untuk makluman pengasuh dan guru. Apabila hubungan positif dan jalinan kepercayaan antara ibu bapa, pengasuh dan guru perkara yang negatif dielakkan.

 

Monday, August 6, 2018

Berita yang tidak menyenangkan

Semua guru tadika mahu pun pengasuh di taska berdepan masalah untuk menyampaikan berita yang tidak menyenangkan kepada ibu bapa. Apa tah lagi jika berita tentang kenaikan kadar bayaran yuran menyebabkan ibu bapa mengeluh seolah-olah membebankannya sedangkan kos operasi meningkat. Begitu juga masalah tidak dapat meneruskan perkhidmatan kerana sewa bangunan yang mahal dan terpaksa berpindah tempat operasi. Ibu bapa akan mencari tempat baru yang mungkin menimbulkan masalah penyesuaian atau kedudukan yang jauh dari tempat tinggal. Artikal ini cuba memberi panduan kepada pengusaha taska dan tadika untuk menangani masalah menyampaikan berita kepada ibu bapa.
 

Wednesday, August 1, 2018

Mengajar mengikut keupayaan kanak-kanak

Ramai boleh mengajar tetapi tidak mendididik. Mengajar tanpa memberi pertimbangan keupayaan kanak-kanak mengikut perkembangan yang bersesuaian hanya membuang tenaga dan masa. Penerimaan pengajaran yang disampaikan kepada kanak-kanak berbeza dengan orang dewasa. Kanak-kanak belajar dari mudah ke sukar dan dari konkrit ke abstrak. Artikal ini cuba memberi panduan cara mengajar yang bersesuaian kepada kanak-kanak.
Tuesday, July 24, 2018

Keselamatan kanak-kanak di taska

Sejauhmana kanak-kanak di taska terjamin keselamatannya? Isu kematian kanak-kanak sama ada bayi dan kanak-kanak tatih dilaporkan dalam akhbar. Keselamatan persekitaran taska, penjagaan oleh pengasuh dan virus penyakit perlu diberi perhatian. Perkara keselamatan tidak boleh diambil ringan. Pihak berwajib dan masyarakat kerap menyuarakan hal keselamatan kanak-kanak. Ibu bapa perlu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk melihat mutu penjagaan anak mereka sebelum meletakkan anak di bawah jangaan pengasuh taska. Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Artikal ini diharapkan dapat dijadikan panduan untuk membuat penilaian keselamtan anak di taska.

 

Tuesday, July 17, 2018

Pemikiran betul salah kanak-kanak

Bilakah kanak-kanak boleh berfikir tentang betul salah? Artikal ini cuba mengupas pemikiran kanak-kanak terhadap betul salah. Diharap artikal ini boleh dijadikan panduan kepada ibu bapa dan pendidik.Saturday, July 14, 2018

Rakaman sejarah

Penulisan ini merupakan karya pertama saya diterbitkan dalam majalah Dewan Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka sekitar penghujung tahun 1960an. Waktu itu masih belajar di sekolah rendah. Apa yang menarik bukan penulisannya tetapi sumbangan merakam sejarah perkembangan bahasa iaitu ejaan lama, persekitaran Zoo Negara termasuk perubahan nama, harga tiket menaiki gajah. Mungkin generasi hari ini tidak dapat membayangkan keadaan zoo ketika itu. Biar pun sumbangan penulis kanak-kanak tetapi menjadi berharga sebagai kenangan silam.

Thursday, July 12, 2018

Menggalakkan kanak-kanak makan sayur-sayuran

Tabiat suka makan sayur-sayuran semakin kurang berbanding dengan masyarakat dahulu yang gemar kepada ulam-ulaman di samping makan sayur-sayuran untuk menjaga kesihatan tubuh badan. Kanak-kanak taska dan tadika di negara maju menekankan pemakanan yang diberikan dan sayur-sayuran serta buah-buahan diberi penekanan. Mereka dilatih makan sayur dan buah-buahan dengan memberi penerangan mudah kepada kanak-kanak. Apabila remaja dan dewasa maka tidak hairan mereka gemar makan sayur dan buah-buahan. apa yang berlaku di negara kita didapati kanak-kanak dan remaja tidak gemar makan sayaur. Salah satu faktor ibu bapa dan pendidika di peringkat awal tidak menekankan pemakanan yang sihat di samping terdedah makanan segera yang menjadi kegemaran generasi masa kini.