Tuesday, October 9, 2012

Permainan Berkumpulan Meningkatkan Kefahaman Matematik

Sambungan Prinsip Ke Tiga (a), permainan berkumpulan adalah situasi ideal untuk bertukar pendapat di kalangan kanak-kanak (Kamii & DeVries 1980). Dalam permainan kumpulan menggalakkan kanak-kanak untuk memeriksa setiap orang membilang dan menambah. Kanak-kanak juga boleh membetulkan dan berhadapan dengan mereka yang cuba membuat helah atau membuat kesalahan. Membetulkan dan diperbetulkan oleh rakan sebaya dalam permainan kumpulan adalah jauh lebih baik daripada apa yang boleh dipelajari menerusi lembaran kerja (worksheets). Alasannya, apabila kanak-kanak menanda lembaran kerja, mereka bukan sahaja bekerja sendiri tetapi tidak disemak oleh pemikiran atau pandangan/pendapat orang lain. Apabila selesai tugasan lembaran, kanak-kanak akan berjumpa guru untuk membetulkan setiap jawapan. Kebergantungan kepada orang dewasa yang berwibawa (authority) adalah tidak baik untuk perkembangan autonomi atau penguasaan kanak-kanak dan logik. Di dalam permainan kumpulan kanak-kanak secara mental lebih aktif dan kritikal. Mereka belajar bergantung pada diri sendiri untuk mengetahui sama ada betul salah alasannya.

No comments:

Post a Comment