Saturday, October 6, 2012

Mengajar Nombor Dan Matematik Yang Tidak Digalakkan

Sambungan Prinsip Ke Tiga (a), apabila kita mengajar nombor dan matematik yang hanya merujuk kepada sumber orang dewasa untuk mendapatkan maklumbalas walau pun bukan niat untuk mengajar bahawa kebenaran datangnya dari orang dewasa. Kanak-kanak akan belajar membaca rupa wajah guru yang memberi gambaran menyatakan betul atau salah, membenarkan atau tidak. Arahan pengukuhan sebegitu kanak-kanak belajar menerusi mendapat restu daripada orang dewasa yang berautoriti. Ini bukan caranya untuk kanak-kanak membina pengetahuan nombor atau keyakinan diri terhadap keupayaan matematiknya. Apabila berlaku halangan emotional kebanyakan kanak-kanak cuba menghidarkan minat terhadap pembinaan matematik. Bersambung...

No comments:

Post a Comment