Sunday, October 7, 2012

Membetulkan Kefahaman Matematik Menerusi Perbincangan

Sambungan Prinsip Ke Tiga (a), sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini bahawa sumber maklumbalas dalam pengetahuan logico-matematik adalah hubungan rapat dalaman yang dibina oleh kanak-kanak terhadap sistem logikal. Walau pun sumber utama maklumbalas datangnya dari dalaman kanak-kanak, percaggahan pendapat atau tidak ada persetujuan dengan kanak-kanak lain boleh mendorong kanak-kanak untuk menilai semula ideanya. Apabila kanak-kanak itu berbalah pendapat, sebagai contoh 2+2 = 5, kanak-kanak mendapat peluang untuk berfikir tentang kebenaran pemikirannya jika kanak-kanak itu ingin mempengaruhi orang lain. Oleh  sebab itu pertentangan sosial dikalangan rakan sebaya adalah perlu wujud untuk perkembangan pengetahuan logico-matematik. Bersambung...

No comments:

Post a Comment