Tuesday, October 16, 2012

Pemerhatian Cara Kanak-Kanak Membilang

Apabila melihat kanak-kanak bermain membahagikan kad secara intituitif (global) untuk bermain, kanak-kanak membahagikan sebahagian kepada rakannya dan sebahagian lagi untuknya mengikut. Kemudian mereka susunan ketinggian kad untuk memastikan dapat sama banyak. Pada masa ini guru tidak perlu membetulkan cara membilang kerana akan menghapuskan cara intituitif kanak-kanak. Kefahaman kanak-kanak untuk membilang akan meningkat. Biasanya kanak kecil tidak berminat untuk mengetahui jumlah sebenar sebaliknya mereka lebih memberi perhatian untuk memulakan permainan sahaja.

No comments:

Post a Comment