Wednesday, October 10, 2012

Menyesuaikan Cara Kanak-Kanak Berfikir Tentang Matematik

Prinsip Ke Tiga (b), menyesuaikan cara kanak-kanak berfikir dan membantu mengikut apa yang sedang difikirkan dalam kepalanya. Contoh, jika kanak-kanak membuat kesilapan, perkara ini adalah biasa sebab mereka menggunakan kebijaksanaan mengikut caranya sendiri. Oleh kerana setiap kesilapan merupakan pembalikan (reflection) pemikiran kanak-kanak, tugas guru bukan untuk membetulkan jawapan tetapi menyesuaikan cara bagaimana kanak-kanak membuat kesilapan. Berdasarkan kefahaman ini, guru boleh membuat sesuatu pembetulan menerusi proses alasan (reasoning) yang ternyata lebih baik daripada membetulkan jawapan. Misalnya, jika kanak-kanak membawa kurang satu cawan daripada secukupnya, alasan kemungkinan kanak-kanak tidak mengira dirinya sekali. Kanak-kanak peringkat praoperasi selalu menghadapi kesukaran mengambilkira dirinya sebagai yang dibilang dan membilang. Apabila kanak-kanak membilang orang lain, selalunya dia tidak membilang dirinya. Oleh itu semasa kanak-kanak mengagihkan cawan didapati kurang satu cawan. Soalan yang santai seperti, "Adakah kamu bilang diri sendiri semasa kamu membilang kawan-kawan?" mungkin boleh membantu. Bersambung...

No comments:

Post a Comment