Thursday, October 11, 2012

Proses Mendapatkan Jawapan Dalam Matematik

Sambungan Prinsip Ke Tiga (b), terdapat banyak cara mendapat jawapan yang salah, dan terdapat berbagai cara mendapat jawapan yang betul. Salah satu contoh kajian yang dijalankan (Piaget & Szeminzska,1941) bagaimana kanak-kanak membahagikan bilangan 18 antara dua orang. Hasil kajian mendapati tiga cara (tahap) mendapatkan jawapan. Salah satu caranya berasaskan pada alasan logik (3). Pendekatan tersebut adalah seperti berikut:
  1. Pendekatan intuitif (global)
  2. Pendekatan ruang
  3. Pendekatan logikal
Bersambung...

No comments:

Post a Comment