Monday, October 15, 2012

Membimbing Proses Berfikir Dalam Mengajar Matematik

Melihat tingkahlaku kanak-kanak orang dewasa boleh mengetahui sama ada kanak-kanak menghadapi masalah dengan menggunakan pendekatan intuitif (global), ruang atau logikal. Berasaskan pemerhatian yang berterusan, orang dewasa/guru boleh mengambil langkah untuk mempengaruhi proses pemikiran daripada bertindakbalas memberi jawapan. Bersambung...

No comments:

Post a Comment