Friday, March 8, 2013

Masalah TingkahLaku Kanak-Kanak Berterusan

Apakah yang perlu dilakukan sekiranya masalah tingkahlaku kanak-kanak berterusan? Oleh kerana kanak-kanak berterusan melempar pasir atau merampas mainan daripada kanak-kanak lain maka dengan mudah guru cuba mengalihkan perhatian dengan mengarahkan kanak-kanak kepada aktiviti lain. Sepatutnya guru perlu mengetahui apa yang patut dilakukan apabila kanak-kanak tingkahlaku kanak-kanak bermasalah. Terdapat empat langkah dalam mendisiplinkannya:
  1. Amaran kepada kanak-kanak
  2. Memisahkan kanak-kanak
  3. Menunggu kanak-kanak untuk membuat keputusan apabila dia bersedia untuk kembali
  4. membantu kanak-kanak kembali dan menjadi lebih berjaya

No comments:

Post a Comment