Thursday, March 21, 2013

Cara Yang Sesuai Menangani Tingkahlaku Agresif (5)...bersambung

Menyediakan peluang lain sebagai ganti yang boleh diterima oleh kanak-kanak bertingkahlaku agresif. Aktiviti lain yang secara sosialnya boleh diganti untuk menenangkan tingkahlaku kanak-kanak agresif dan berpuas hati dengan aktiviti gantian sekurang-kurangnya dapat meredakan tingkahlaku agresif. Aktiviti ini hendaklah diberikan sebelum perasaan dan tingkahlaku agresif berlaku secara mendadak. Adalah lebih baik menyediakan sebanyak mungkin aktiviti tambahan sebagai ganti sesuai dengan keperluan kanak-kanak. Apabila menawarkan aktiviti pengalaman tambahan, seboleh-bolehnya terdapat kebebasan pilihan, menyediakan banyak peralatan, ruang masa yang banyak dan sedikit kawalan yang boleh dipertimbangkan.

Bersambung...

No comments:

Post a Comment