Saturday, March 23, 2013

Hubungan Keyakinan Diri Dan Konsep Kendiri

Keyakinan diri (Self-esteem) dan konsep kendiri (self-concept) sangat berkait rapat. Konsep kendiri merujuk kepada idea individu terhadap dirinya sendiri. Perasaan keyakinan diri hasil daripada tindakbalas kepada perkara yang dilihat terhadap perlakuan dirinya sama ada diterima atau ditolak. Kebanyakan yang diterima oleh rakan sebaya dan boleh menyesuaikan diri dengan guru melihat dirinya diterima dan merasakan selesa. Manakala ramaja perempuan yang lebih berat badan menhadapi kesukaran pergerakannya dan tidak ramai kawan sentiasa berfikiran tentang dirinya yang tidak digemari rakan menyebabkan kesan keyakinan diri yang rendah.

No comments:

Post a Comment