Saturday, March 30, 2013

Cara Positif Meningkatkan Keyakinan Diri (1)

Salah satu cara yang berkesan untuk meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak adalah secara positif memandang atau menghargai kanak-kanak tanpa meletakkan sebarang harapan. Menerima kanak-kanak seadanya tanpa memberi tahap yang diharapkan oleh guru. Menghargai kanak-kanak terhadap keupayaan yang ada pada dirinya dan menjadikan kanak-kanak peka dirinya dihargai oleh guru yang mempercayai keupayaan dirinya bahawa akan membina perkembangan peribadi mengikut cara yang betul sesuai dengan keupayaan dirinya.

No comments:

Post a Comment