Tuesday, March 19, 2013

Cara Yang Sesuai Menangani Tingkahlaku Agresif (3)

Memberi pertimbangan atau kelonggaran terhadap peraturan yang dilaksanakan. Sebenarnya melaksanakan peraturan perlu tetap dan tegas merupakan cara terbaik untuk mendisiplinkan kanak-kanak. Walau bagaimana pun terdapat kanak-kanak yang memerlukan masa untuk menyesuaikan keadaan tertentu. Contohnya terdapat kanak-kanak yang pemalu dan tiba-tiba cuba menunjukkan tingkahlaku agresif untuk meluahkan perasaan dari kepompong yang terpendam dalam dirinya. Langkah ini adalah baik bagi kanak-kanak meluahkan perasaan yang terpendam sebagai langkah pertama dan belajar mengawal perasaan kemudiannya. Guru secara mudah boleh menggunakan budi bicara dan pengetahuannya untuk memberi pertimbangan kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment