Monday, March 11, 2013

Jika Kanak-Kanak Berterusan Bermasalah Tingkahlaku (3)

Menunggu kanak-kanak membuat keputusan bersedia untuk berkelakuan baik merupakan salah satu cara mengatasi masalah tingkahlaku kanak-kanak. Guru selalunya berkata seolah-olah memberi arahan seperti, "Kamu duduk sini sehingga sehingga selesai aktiviti main pasir." Arahan ini seperti meletakkan tanggungjawab kepada tingkahlaku kanak-kanak mengatasinya sendiri. Adalah lebih baik jika guru berkata,"Sekarang beritahu cikgu bila kamu boleh mengawal diri dan saya akan benarkan kamu bermain semula dengan rakan kamu," atau lebih khusus lagi,"Apabila kamu tidak melempar pasir, beritahu saya dan kamu boleh main semula." Terdapat kanak-kanak yang boleh mengatakan dirinya bersedia tetapi ada di kalangan kanak-kanak memerlukan bantuan daripada guru yang boleh menanyakan mereka apabila telah bersedia. "Adakah kamu bersedia untuk bermain semula?" (Kanak-kanak akan mengangguk atau hanya memandang guru menunjukkan dia telah bersedia). "Bagus, saya lihat mata kamu memberitahu telah bersedia," atau pun "Saya lihat kamu mengangguk. Apa yang kamu hendak buat untuk berseronok main di sana?"

No comments:

Post a Comment