Monday, March 18, 2013

Cara Yang Sesuai Menangani Tingkahlaku Agresif (2)

Manfaatkan kawalan secara arahan apabila perlu dan mendidik kanak-kanak untuk mencari cara alternatif memenuhi keperluannya. Arahan berbentuk kawalan merupakan cara yang berkesan untuk menangani masalah tingkahlaku agresif. Kadangkala kanak-kanak berhenti terus daripada mencederakan orang lain atau memusnahkan harta benda seperti alat mainan. Sangat penting guru mengambil langkah awal sebelum kanak-kanak berpengalaman untuk merampas apa yang dia mahu atau mencederakan orang lain. Guru hendaklah dengan tenang mendampingi kanak-kanak untuk melakukan tindakan sebelum kanak-kanak meningkat kemarahannya. Guru cuba menunjukkan model dirinya sebagai orang yang tenang mengawal diri sendiri kepada kanak-kanak untuk dijadikan model atau ditiru oleh kanak-kanak. 

Apabila kanak-kanak telah menerima, berikan alasan mengapa tingkahlaku agresif tidak boleh diterima.Contohnya,"Saya tahu kamu masih mahu runtuhkan bongkah apabila rakan kamu tidak membenarkan kamu bermain sama." Selepas menangani perasaannya langkah berikut nyatakan sebab tindakan agresif tidak boleh diterima. Adalah lebih baik kanak-kanak sendiri cuba menyatakannya jika boleh. "Bagimana peraturan bermain bongkah?" Apabila kanak-kanak tidak dapat menyatakan guru boleh memandu seperti berikut,"Ingat peraturan main bongkah? Orang yang mulu-mula dapat bermain boleh meneruskan sehingga dia selesai." Atau "Awak boleh robohkan bongkah yang awak bina sendiri, tetapi tidak boleh merobohkan bongkah yang orang lain bina, melainkan jika mereka benarkan merobohkan bongkah yang mereka bina."

No comments:

Post a Comment