Friday, March 15, 2013

Cara Yang Tidak Sesuai Menangani Tingkahlaku Agresif (2)

Guru yang terlalu terbuka dengan memberi kebenaran apa sahaja yang dilakukan oleh kanak-kanak. Guru seperti ini merasa kanak-kanak boleh berbuat apa sahaja tanpa larangan dan halangan. Guru ini sebenarnya keliru tentang memberi kebebasan dan keizinan terhad. Malah guru seperti ini gagal untuk melihat kebebasan sebenar yang sesuai untuk kanak-kanak menyebab guru ini membenarkan kanak-kanak melakukan apa sahaja asalkan tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Kesannya kanak-kanak hilang kawalan diri dan membuat perkara sesuka hati dan tidak berdisiplin serta bertingkahlaku agresif.

No comments:

Post a Comment