Saturday, March 9, 2013

Jika Kanak-Kanak Berterusan Bermasalah Tingkahlaku (1)

Apakah yang anda perlu lakukan jika kanak-kanak masih berterusan menunjukkan tingakahlaku bermasalah? Berikan amaran kepada kanak-kanak. Arah ke tempat lain perhatian kanak-kanak jika dia mahu menerima. Sebagai contoh, anda memberi amaran kepada kanak-kanak yang berterusan melempar pasir, dia akan kehilangan keistemewaan untuk terus bermain di petak main pasir; kemudian cadangkan beberapa benda (penyoduk, cangkul) yang menarik yang boleh dilakukan di tempat main pasir selain daripada melempar pasir. Adalah penting untuk membuat kanak-kanak memahami tingkahlakunya bergantung pada dirinya sendiri. Semua itu adalah pilihannya; tetapi jika dia memilih untuk meneruskan melempar pasir, anda perlu meneruskan apa yang telah diberi amaran sebelumnya.

No comments:

Post a Comment