Thursday, March 7, 2013

Sesuaikan Dendaan Dengan Kesalahan

Elakkan mendenda yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Guru atau orang dewasa tidak sepatutnya mendenda kanak-kanak seperti merotan, meletakkan kanak-kanak ke dalam almari atau tidak memberi makanan sewaktu rehat kerana tidak bertingkahlaku yang baik. Dendaan dibenarkan jika bersesuaian. Dendaan ini hanya untuk memberi kanak-kanak pengalaman sebenar kesan daripada tingkahlakunya. Contohnya jika kanak-kanak menolak tidak mahu bersarapan dia akan terlepas semua makanan yang sepatutnya diperolehi waktu itu; kanak-kanak yang bertindak kasar dengan mengoyakkan halam buku diarahkan membaik pulih buku yang terkoyak dengan diperhatikan guru; kanak-kanak yang menyepahkan bongkah mainan dikehendaki mengemas dan meletakkan semula di tempat yang sepatutnya. Kanak-kanak akan melihat sendiri dendaan yang dikenakan adalah sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan menghargai pengadilan akibat kesan tingkahlakunya.

No comments:

Post a Comment