Wednesday, March 20, 2013

Cara Yang Sesuai Menangani Tingkahlaku Agresif (4)

Seboleh-bolehnya kurangkan rasa kekecewaan kanak-kanak. Kekecewaan biasanya berlaku apabila permintaan kanak-kanak terhadap sesuatu tidak diperolehinya. Mungkin guru tidak memberi perhatian sewaktu kanak-kanak meminta. Mengalihkan rasa kekecewaan kanak-kanak sememangnya boleh dilakukan. Salah satu cara yang berkesan mendidik kanak-kanak belajar menerima. Sekiranya di sudut permainan perlu diadakan alat mainan yang mencukupi untuk digunakan semua kanak-kanak. Selain itu mengadakan peraturan yang seminima mungkin. Jika terlalu banyak peraturan yang tidak wajar menyebabkan kanak-kanak merasa terkongkong sehingga menghadkan aktiviti yang sepatutnya boleh dilakukan. Sebagai contoh kanak-kanak tidak dibenarkan berlari di taman permainan.

No comments:

Post a Comment