Tuesday, July 27, 2010

Pertolongan Cemas: Persediaan dan Kesediaannya

Persediaan 'Pertolongan Cemas'(First Aid) adalah wajib dan sering dinyatakan dalam syarat menubuhkan taska dan tadika. Latihan pertolongan cemas dan aktiviti latihan keselamatan yang kemungkinan berlaku seperti kebakaran sepatutnya dilakukan sebagai kesediaan kanak-kanak menghadapinya. Ibu bapa, guru, profesional kanak-kanak (pengasuh) perlu bertanya kepada diri sendiri tentang persoalan untuk memastikan kesediaan 'Pertolongan Cemas'. Berikut antara persoalan kesediaan yang perlu ditanya:

1. Adakah peralatan pertolongan cemas telah dilengkapi? Ditukar mengikut jadual dan bersistematik? Ditempatkan yang mudah diperolehi?

2. Adakah semua kakitangan (staff) dan kanak-kanak dilatih rutin keselamatan? Adakah rutin itu diulangkaji secara berkala? Adakah sentiasa dikemaskinikan?

3. Adakah mereka yang berkelayakan 'Pertolongan Cemas dan CPR' berada di premis setiap waktu? Adakah latihannya di kemaskini?

4. Adakah kakitangan berbincang dengan kanak-kanak setelah kemalangan berlaku untuk mendapatkan maklum balas dan melupakan peristiwa kemalangan supaya dapat bertenang?

5. Adakah komuniti dan sumber program yang menyediakan maklumat keselamatan kepada orang dewasa melibatkan kanak-kanak dalam programnya?

Mungkin pembaca boleh menambahkan persoalan untuk memberi kesedaran kepentingan keselamatan.

No comments:

Post a Comment