Friday, July 16, 2010

Permasalahan Kurikulum Tatih?

Tatih adalah kanak-kanak antara 2 tahun hingga 3 tahun. Selalunya pengusaha perkhidmatan kanak-kanak menawarkan kurikulum ini dengan menggunakan model kurikulum untuk kanak-kanak berusia 4 tahun. Jika merujuk buku-buku terbitan USA dikenali sebagai 'preschool' program setengah hari. Kanak-kanak tatih datang beberapa jam sebelah pagi dan mengikuti beberapa aktiviti yang dirancang untuk pembelajaran. Selalunya aktiviti pembelajaran itu hanya sesuai untuk kanak-kanak lebih berusia daripada tatih. Keadaan ini menyebabkan orang dewasa kecewa dengan apa yang dihasilkan oleh kanak-kanak tatih.

Apabila kanak-kanak tatih disogokan dengan kurikulum 'preschool' adalah tidak adil memandangkan kanak-kanak ini belum berupaya menguasai kemahiran dan harapan orang dewasa. Contohnya apabila disuruh melukis, kanak-kanak ini menconteng dirinya sedangkan sepatutnya di atas kertas. Kanak-kanak ini menggunting bajunya, sepatutnya menggunting kertas.

Isu kurikulum tatih ini telah dibincangkan sebelum ini iaitu kurikulum pendidikan untuk bayi dan tatih. Mungkin pembaca ada pandangan dan pengalaman untuk dikongsikan.

No comments:

Post a Comment