Thursday, July 15, 2010

Apakah itu Kurikulum Pendidikan Bayi dan Tatih?

Program pengasuhan untuk dijadikan pendidikan perlu ada kurikulum. Apakah itu kurikulum? Sebenarnya mudah kita mengatakan apa yang tidak daripada apa yang sebenarnya. Kurikulum bukan sekadar sebuah buku rancangan mengajar atau aktiviti harian, bulanan atau tahunan. Kurikulum bukan suatu pakej poster, buku, mainan dan peralatan yang selaras dengan tema bulanan. Kurikulum bukan dalam bentuk borang untuk diisi tentang perkara yang berlaku setiap hari atau sesi yang berhubung dengan setiap perkembangan domain. Sebenarnya kurikulum lebih komplek daripada apa yang tersebut di atas.

Secara mudah kurikulum boleh didefinisikan sebagai perancangan untuk pembelajaran. Walau bagaimana pun untuk memahami tentang maksud program bayi dan tatih mengambil masa penjelasan berbagai aspek yang berkaitan bayi dan tatih. Kurikulum tidak perlu dalam bentuk penulisan, dilabel atau diperkatakan tentangnya. Kurikulum adalah program yang dirancang untuk pembelajaran yang bersesuaian dengan kumpulan umur (di Malaysia lahir hingga bawah 4 tahun), latihan profesional kanak-kanak (pengasuh) untuk mendapatkan kemahiran memahami perkembangan dan perkembangan yang berlainan, budaya dan berbagai kelainan budaya.

Program yang melibatkan kurikulum bergantung kepada profesional (pengasuh) yang berkemampuan untuk memerhati bayi dan tatih dari masa ke semasa dan sepanjang masa supaya dapat bertindakbalas mengikut yang sepatutnya. Profesional (pengasuh) berupaya untuk bertindakbalas apa yang dilihat dan merancang persekitaran dan pengalaman untuk disesuaikan kepada kanak-kanak. Profesional boleh menyesuaikan persekitaran dan pengalaman untuk membina perkembangan kanak-kanak. Selain daripada itu profesional (pengasuh) boleh menjelaskan maklumat kepada ibu bapa dan keluarga terhadap perkembangan anaknya.

No comments:

Post a Comment