Saturday, July 31, 2010

Mengajar Membaca dan Menulis Di Taska?

Pengalaman lisan, membaca dan menulis adalah bebeza pada setiap kanak-kanak. Di rumah dan persekitaran taska, kanak-kanak mendapat berbagai sumber yang berbeza, jenis dan tahap membantu pembacaan dan penulisan di peringkat awal. Ada kanak-kanak yang sedia ada mendapat kemudahan bahan menulis dan membaca manakala kanak-kanak lain tidak berpeluang. Terdapat juga kanak-kanak yang memerhati ibu bapanya menulis dan membaca setiap masa, manakala yang lain tidak berlaku. Ada juga kanak-kanak yang menerima arahan sementara yang lain hanya secara bimbingan informal sahaja.

Apakah pendekatan mengajar membaca dan menulis yang paling berkesan untuk semua kanak-kanak? Sebenarnya tidak ada satu pendekatan pun yang dianggap paling sesuai untuk mengajar semua kanak-kanak. Guru yang baik akan menggunakan berbagai strategi yang boleh mempelbagaikan pendekatan pengajarannya kepada kanak-kanak. Arahan guru yang baik adalah bersesuaian untuk kanak-kanak yang sedia mengetahui dan boleh melakukannya, menyediakan pengetahuan, kemahiran dan menanam sikap pembelajaran sepanjang hayat. Kanak-kanak bukan sahaja perlu belajar teknik kemahiran membaca dan menulis tetapi juga perlu tahu menggunakan teknik kemahiran itu sebagai alat untuk meningkatkan pemikiran dan penjelasannya.

1 comment: