Monday, March 21, 2011

Perbandingan 17: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 17: Program perkembangan yang tidak bersesuaian komunikasi dengan ibu bapa amat terhad dan tidak dianggap penting. Mereka percaya bahawa mereka adalah pakar yang profesional terhadap kanak-kanak dan tidak memerlukan penglibatan ibu bapa untuk mendapatkan maklumat, pandangan, persoalan atau bimbingan. Kebiasaannya terlibat dijika diperlukan atau tidak terlibat sama sekali.

Program amalan perkembangan yang bersesuaian, guru menghargai maklumat dan idea daripada ibu bapa untuk memahami perkembangan kanak-kanak secara individu. Mereka kerap berkomunikasi dan membina persefahaman dan kepercayaan, merancang mengikut kesesuaian dan sentiasa bertindak balas terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak merasa selesa antara rumah dan sekolah dan rasa dihargai terhadap penglibatan ibu bapanya. Peranan utama ibu bapa dalam perkembangan kanak-kanak adalah mengenalpasti dan sokongan.

No comments:

Post a Comment