Wednesday, March 23, 2011

Perbandingan 19: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 19: Amalan perkembangan yang tidak bersesuaian menggunakan urutan umur sebagai asas ujian dan penilaian untuk mengenalpasti kelayakan masuk ke dalam program atau pergerakan tahap untuk ke tahap yang lain dalam program. Semua kanak-kanak dianggap sama kebolehan pencapaiannya dan ujian dan penilaian berdasarkan pembelajaran kognitif sahaja.

Program amalan yang bersesuaian mengenalpasti kepelbagaian dan tidak mengenepikan kanak-kanak berasaskan ujian kesediaan semata-mata. Program mengambilkira semua keperluan perkembangan kanak-kanak dan tahap kebolehan kanak-kanak. Kelengkapan dan aktiviti dalam kelas dipilih disesuaikan dengan perkembangan setiap peringkat umur kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment