Thursday, March 24, 2011

Perbandingan 20: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 20: Cara yang tidak bersesuaian sering diamalkan oleh guru yang tidak mendapat pendedahan teori perkembangan kanak-kanak dan tidak berpeluang untuk mengamalkan perkembangan kanak-kanak dalam program yang dilaksanakannya. Apabila guru tidak mendapat latihan mereka mengarah kepada sistem persekolahan formal. Ini termasuk mereka yang membuat dasar kurikulum berpusat untuk dipatuhi oleh semua peringkat sekira sistem pendidikan itu mengamalkan sistem pendidikan awal kanak-kanak berpusat.

Amalan perkembangan yang bersesuaian programnya memberi peluang, melatih dan membantu kakitangan untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan perkembangan kanak-kanak. Guru dilatih untuk memberi jawapan mudah, mengenali banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dan membuat kolabrasi untuk membuat keputusan.

No comments:

Post a Comment