Wednesday, March 16, 2011

Perbandingan 12: Perkembangan Yang tidak Bersesuaian Lawan Amalan Bersesuaian

Perbandingan 12: Guru membuat semua keputusan dalam kelas perkembangan yang tidak bersesuaian. Keputusan guru termasuk memberikan tugasan aktiviti, mengarahkan semua kanak-kanak mengambil bahagian dalam aktiviti, membuat tugasan atau bermain dengan kanak-kanak tertentu atau berkumpulan, mengerakan dari satu aktiviti kepada aktiviti yang lain menggunakan loceng. Kanak-kanak langsung tiada pilihan.

Amalan yang bersesuaian guru di dalam kelas mengenalpasti kanak-kanak belajar apabila mereka semua terlibat dengan pengalaman. Penglibatan kanak-kanak adalah menerusi pilihan sendiri dan mempunyai masa yang secukupnya untuk penglibatan sepenuhnya. Guru akan membantu dan menggalakkan kanak-kanak untuk mencapai pengalaman baru menerusi cabaran tetapi bukan memaksa melakukan aktiviti atau memilih rakan. Banyak pilihan aktiviti diberikan kepada kanak-kanak. Guru mengenalpasti bahawa memberi peluang pilihan kepada kanak-kanak mempunyai hubungan kepada kemahiran dan berdikari.

No comments:

Post a Comment