Tuesday, March 22, 2011

Perbandingan 18: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 18: Perkembangan yang tidak bersesuaian programnya tidak memberi perhatian terhadap warisan budaya kanak-kanak dan keluarga. Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat melihat kepentingan budaya dan tradisi masyarakatnya.

Amalan yang bersesuaian programnya menghargai warisan budaya dan menjadikannya dalam kontek pembelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak dapat menghargai pelbagai budaya mengikut masyarakat persekitarannya.

No comments:

Post a Comment