Monday, March 14, 2011

Perbandingan 10: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 10: Perkembangan amalan yang tidak bersesuaian rancangan mengajar dibina oleh guru yang membuat keputusan semata-mata berasaskan apa yang guru rasa sepatutnya dipelajari oleh sekumpulan pada hari yang ditetapkan atau berdasarkan panduan sistem kurikulum yang ditetapkan oleh panduan kurikulum pusat. Masa yang ditetapkan pada aktiviti atau topik telah ditetapkan terlebih dahulu. Guru patuh kepada jadual dan pertukaran aktiviti mengikut masa (jam) dan kalendar bukannya mengikut minat kanak-kanak dan penglibatannya. Kebiasaannya perlaksanaan kurikulum tergesa-gesa mengejar masa untuk diselesaikan sebagaimana yang ditetapkan.

Perkembangan amalan yang bersesuaian, guru merancang berasaskan permerhatian dan penilaian aktiviti kanak-kanak, minat, keperluan, penglibatan dan keupayaan. Peralatan adalah dipilih sesuai dengan tahap minat semasa kanak-kanak. Guru menentukan peralatan atau mengubah penggunaan peralatan berasaskan penggunaan kanak-kanak terhadap peralatan. Apabila minat kanak-kanak berkurangan pada masa itu guru akan menukarkan peralatan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment