Wednesday, March 9, 2011

Perbandingan 5: Perkembangan Yang Tidak Bersessuaian Lawan Amalan Bersesuaian

Perbandingan 5: Amalan perkembangan yang tidak bersesuaian gagal menyediakan rutin yang dijangkakan dan penghayatan seharian di dalam kelasnya. Jadual disediakan berdasarkan keselesaan orang dewasa bukan untuk bertindakbalas kepada keperluan kanak-kanak. Oleh kerana sentiasa bertukar aktiviti, kanak-kanak tidak cukup masa untuk melibatkan kepada aktiviti konstruktif. Keadaan yang kelam kabut kerana guru cuba mengesa kanak-kanak menyiapkan segera untuk ke aktiviti seterusnya.

Amalan yang bersesuaian programnya memberi tumpuan kepada merancang jadual yang boleh dijangkakan, seimbang untuk aktiviti aktif dan masa senyap, memenuhi keperluan kanak-kanak untuk tenang dan rasa selamat. Guru mengawal rasa keletihan kanak-kanak supaya suasana kekal selesa kekal. Menyediakan jangka ruang masa yang sesuai supaya kanak-kanak terlibat sepenuhnya dalam aktiviti main.

No comments:

Post a Comment