Tuesday, March 29, 2011

Kategori TingkahLaku Kanak-kanak

Berdasarkan kajian permerhatian kanak-kanak di premis pendidikan awal kanak-kanak terdapat 3 kategori tingkahlaku kanak-kanak iaitu:
  1. Kanak-kanak yang berkecekapan (competence) terdiri daripada mereka yang berdikari, mengawal diri, meneroka, berkerjasama, dan riang.
  2. Kanak-kanak yang menarik diri terdiri (withdrawn)mereka yang kecewa, ketakutan, lambat mesra dengan kanak-kanak lain, bermain sendirian, kerap tanpa tujuan dan sentiasa muram.
  3. Kanak-kanak belum matang (imature) terdiri daripada mereka yang kasar, kurang kawalan diri dan bergantung harap, sering aggerisif dan tidak berminat meneroka persekitarannya.

No comments:

Post a Comment