Thursday, March 31, 2011

Kategori Kanak-Kanak Menarik Diri

Sikap ibu bapa kanak-kanak yang menarik diri (withdrawan) sentiasa mengasingkan, kurang mesra dan tidak menggalakkan terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa seperti ini cuba untuk membentuk dan mengawal tingkahlaku dan sikap anak mengikut set piawaian (standard) untuk dilakukan serta dipatuhi. Tanpa menyoal, mematuhi dan menghormati pada yang berwibawa (authorithy), menerima arahan ibu bapa dan guru dan harapan sentiasa betul. Ibu bapa kategori ini dipanggil sebagai autoritarian.

No comments:

Post a Comment