Friday, March 25, 2011

Latihan Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Berdasarkan kajian pendidik yang terlatih dalam perkembangan kanak-kanak dan pendidikan awal kanak-kanak adalah penanda aras yang terbaik dalam kualiti pengajarannya. Pendidik termasuk pengasuh, penyelia, pengurus dan pengusaha mesti belajar untuk mengintegrasikan apa yang dipelajari tentang kurikulum, penilaian dan pengurusan berkumpulan dengan apa yang diketahui tentang kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment