Tuesday, March 1, 2011

Larangan Penderaan Di TASKA

Semua bentuk penderaan (abuse) tidak dibenarkan sama sekali. Penderaan sama ada dalam berbentuk emosi atau fizikal kepada kanak-kanak di taska adalah tidak dibenarkan. Pihak pengurusan taska sama ada di tempat kerja, komuniti dan institusi mahu pun taska di rumah tidak dibenarkan memaksa kanak-kanak menjalankan aktitivi yang dirancang oleh pihak taska. Kakitangan (staff) di taska perlu menggunakan perkataan yang sopan sewaktu mendisiplinkan kanak-kanak. Tidak dibenarkan terlibat dengan perlakuan sumbang (indecent behavior) di taska.

Mereka yang terlibat di taska seperti pengusaha, pengurus, penyelia, pengasuh kanak-kanak. pengasuh berdaftar, pekerja dan lain-lain ahli keluarga yang terlibat dengan taska tidak mempunyai rekod jenayah berkaitan dengan kesalahan seksual, moral atau penderaan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment