Saturday, March 26, 2011

Asas Model Kurikulum Dalam Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Model kurikulum yang menjadi asas program mengandungi pengurusan dan komponen pedagogikal perancangan pendidikan. Model yang menjadi asas bertujuan untuk mencapai matlamat yang akan dihasilkan. Model berasaskan kepada teori psikologi. Terdapat dua perbezaan teori perkembangan dan teori amalan. Teri perkembangan menyatakan secara umum tentang faktor yang memberi kesan kepada tingkahlaku kanak-kanak. Teori amalan menjelaskan apa yang pengamal mesti lakukan untuk menggalakkan sesuatu tingkahlaku.

Tiga teori perkembangan yang diaplikasikan dalam program pendidikan awal kanak-kanak yang menjadi teori yang diamalkan iaitu:
  • model perkembangan kanak-kanak
  • model pengajaran terus
  • model berasaskan teori Piaget
  • model perkembangan interaksi
  • model montessori

1 comment: