Friday, March 11, 2011

Perbandingan 7: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 7: Amalan yang tidak bersesuaian kepada kanak-kanak lebih menekankan hasil pembelajaran yang ditetapkan. Subjek dan kandungan yang akan dipelajari oleh kanak-kanak disempitkan, memberi jangka masa, orang dewasa menetapkan konsep yang betul, penyelesaian, kemajuan, dan kegagalan. Guru menetapkan objektif pembelajaran khusus dan memastikan semua kanak-kanak mencapai objektif yang ditetapkan mengikut rancangan guru. Contohnya menetapkan kanak-kanak berusia dua tahun mengenali lima warna kad imbasan pada waktu pagi.

Amalan yang bersesuaian mengenalpasti pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak sebagai proses berterusan dan tidak mudah diukur secara kuntiti. Guru tidak merancang objektif tingkahlaku tertentu. Terdapat berlainan pembelajaran dalam satu aktiviti untuk kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment