Wednesday, March 30, 2011

Kategori Kanak-Kanak Berkecekapan

Menurut kajian kanak-kanak di tadika yang berkecekapan hasil daripada pengasuhan ibu bapa yang mengawal (controling) dan menuntut (demanding), tetapi mesra, bertimbang rasa, bertindakbalas dan menerima komunikasi anaknya. Ibu bapa sentiasa memberi dorongan dan menghargai dengan verbal memberi-menerima dan menghormati minat anaknya dan keupayaan individu. Ibu bapa kumpulan ini juga menggalakkan autonomi, berdikari, dan mengawal diri. Ibu bapa kategori kumpulan ini terdiri daripada jenis autoritatif.

No comments:

Post a Comment