Tuesday, March 15, 2011

Perbandingan 11: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 11: Program perkembangan yang tidak bersesuaian menganggap main memberi peluang kepada "kanak-kanak menjadi kanak-kanak" untuk jangka masa yang singkat dan selainnya guru akan mengawal pengajaran sepanjang hari. Kepentingan main dalalm pembelajaran kanak-kanak dan perkembangannya diabaikan. Guru membenarkan kanak-kanak bermain jika kanak-kanak telah menyelesaikan tugasan dan berkelakuan baik.

Program amalan perkembangan yang bersesuaian mengiktiraf main sebagai asas program. Guru memainkan peranan yang aktif untuk mendorong dan membantu penglibatan kanak-kanak dalam main, menyediakan peralatan, masa dan idea untuk menjadikan main lebih komplek.

No comments:

Post a Comment