Sunday, March 13, 2011

Perbandingan 9: Perkembangan Yang Tidak Bersesuaian Lawan Amalan Yang Bersesuaian

Perbandingan 9: Amalan yang kurang bersesuaian pembelajaran tertumpu kepada simbol yang tidak jelas atau kabur (abstract). Contohnya abjad dan nombor adalah kemahiran yang asing dan menghafal simbol-simbol berkenaan. Contoh lain adalah menyanyi abjad dan menulis semula abjad. Tugasan adalah dipilih oleh guru. Tugasan mungkin dilihat orang dewasa ada perkaitannya kerana tugasan itu disusun mengikut urutan dan susunan konsep yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak semasa membaca, menulis dan memahami matematik. Walau bagaimana kanak-kanak tidak dapat melihat hubungan antara tugasan pembelajaran dan pengalaman sebenar dan minat mereka.

Amalan yang bersesuaian kurikulumnya memberi peluang aktiviti pembelajaran kanak-kanak yang konkrit dengan peralatan dan orang dapat mengenalpasti kesesuaiannya dengan pengalaman kehidupan kanak-kanak. Guru memahami cara literasi dan pembelajaran nombor lahir daripada aktiviti. Contohnya memasukan bersama pelbagai aktiviti pebagai media untuk mewakili lawatan ke zoo, membincangkan cerita kepada guru, membincangkan lawatan dan memberi arahan mudah untuk menyediakan dan mengukur.

No comments:

Post a Comment